Strategia de dezvoltare

 
Strategia de dezvoltare locală comuna Izvoarele 2021 - 2027
HCL 27/2022 aprobare strategie
 
   A pune în practică un proiect care se referă la strategie și scenarii de dezvoltare economică și demografică a teritoriului comunei Izvoarele este un eveniment major în activitatea și viața comunei noastre. Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura locuitorilor. Comunei Izvoarele servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor. Dezvoltarea durabilă, aşa cum a fost definită la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, este dezvoltarea care asigură cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi". Implementând împreună strategia de dezvoltare durabilă vom da cetăţenilor acestei comune posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a se implica în deciziile majore şi de a fi actori activi în parcursul dinamic al vieţii comunei noastre.
Stă în puterea noastră, a tuturor, să realizăm acest lucru!
   GHIORGHE GEORGE - Primarul comunei Izvoarele