• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 44/12-05-2023 privind aprobarea bugetului pentru anul 2023 al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 21-05-2023    - -
HCL 43/12-05-2023 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2460/07.05.2018, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Tranulea Despina. 21-05-2023    - -
HCL 42/12-05-2023 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea 21-05-2023    -
HCL 41/12-05-2023 privind mentinerea participării Comunei Izvoarele în Grupul de Actiune Locală Munții Măcinului - Dunărea Veche. 21-05-2023    - -
HCL 40/12-05-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 28.04.2023 (ședință ordinară 21-05-2023    - -
HCL 39/28-04-2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflatiei de 13.8 %. 09-05-2023    -
HCL 38/28-04-2023 privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator și tractor cu remorcă, aflate in patrimoniul comunei Izvoarele, jud. Tulcea 09-05-2023    - -
HCL 37/28-04-2023 privind revocarea HCL NR. 26 din 27.02.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 14.l73 m.p. neproductiv, proprietatea publică a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 36578, în două loturi distincte 09-05-2023    - -
HCL 36/28-04-2023 privind modificarea si completarea HCL Nr. 6/05.01.2023 privind stabilirea terenurilor care pot fi utilizate pentru îngroparea cadavrelor provenite de la animalele moarte sau ucise ca urmare a apariției unor epizotii majore, pentru neutralizarea prin îngropare / incinerare a cadavrelor de origine animală. 09-05-2023    - -
HCL 35/28-04-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile mai,iunie si iulie 2023. 09-05-2023    - -
HCL 34/28-04-2023 privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 28 martie 2023. 09-05-2023    - -
HCL 33/28-03-2023 privind aprobarea contractării de prestări de servicii în scopul organizării de dansuri populare cu copiii din cadrul Scolii Gimnaziale Izvoarele, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea 02-04-2023    - -
HCL 32/28-03-2023 privind actualizarea actului constitutiv al SC SERVICII LOCAL IZVOARELE SRL,comuna Izvoarele, judeţul Tulcea. 02-04-2023    -
HCL 31/28-03-2023 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele. 02-04-2023    -
HCL 30/28-03-2023 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti, ce apartin domeniului public al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea a documentatiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere. 02-04-2023    - -
HCL 29/28-03-2023 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 02-04-2023    - -
HCL 28/28-03-2023 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gemănaru Cătălin si vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 02-04-2023    - -
HCL 27/28-03-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 27.02.2023 (ședință ordinară) 02-04-2023    - -
HCL 26/27-02-2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 14.l73 m.p. neproductiv, proprietatea publică a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 36578, în două loturi distincte. 07-03-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 37/2023
HCL 25/27-02-2023 privind aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Izvoarele din data de 21 februarie 2023 07-03-2023    - -
HCL 24/27-02-2023 privind aprobare depunere proiect Pilonul IV, Componenta 15 Scoala Gimnaziala Izvoarele 07-03-2023    - -
HCL 23/27-02-2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Comuna Izvoarele, judetul Tulcea. 07-03-2023    -
HCL 22/27-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Izvoarele,pentru anul 2022. 07-03-2023    - -
HCL 21/27-02-2023 privind aprobarea documentației de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Izvoarele, societății SERVICII LOCALE IZVOARELE S.R.L. – cu asociat unic Comuna Izvoarele prin Consiliul Local al comunei Izvoarele 07-03-2023    - -
HCL 20/27-02-2023 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 07-03-2023    - -
HCL 19/27-02-2023 privind aprobarea bilantului contabil la 31.12.2023 la SC SERVICII LOCLE IZVOARELE SRL 07-03-2023    - -
HCL 18/27-02-2023 privind Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 30.01.2023 (ședință ordinară 07-03-2023    - -
HCL 17/27-02-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinta Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din data de 27 februarie 2023. 07-03-2023    - -
HCL 16/21-02-2023 privind aprobarea majorării cotizatiei pentru activitaea de audit începând cu 01.01.2023. 27-02-2023    - -
HCL 15/21-02-2023 privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2023. 27-02-2023    - -
HCL 14/30-01-2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 08-02-2023    - -
HCL 13/30-01-2023 privind aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2023 08-02-2023    - -
HCL 12/30-01-2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2023. 08-02-2023    -
HCL 11/30-01-2023 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 532.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2023, a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 08-02-2023    - -
HCL 10/30-01-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile februarie,martie si aprilie 2023 08-02-2023    - -
HCL 9/30-01-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 05.01.2023(ședință ordinară 08-02-2023    - -
HCL 8/05-01-2023 privind aprobarea proiectului „ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT IN COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA ” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat conform Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.947 din 2021. 14-01-2023    - -
HCL 7/05-01-2023 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 14-01-2023    - -
HCL 6/05-01-2023 privind stabilirea terenurilor care pot fi utilizate pentru îngroparea cadavrelor provenite de la animalele moarte sau ucise ca urmare a apariției unor epizotii majore, pentru neutralizarea prin îngropare s-au incinerare a cadavrelor de origine animală 14-01-2023 Modificată de hotărârea Nr. 36/2023
-
HCL 5/05-01-2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023. 14-01-2023    - -
HCL 4/05-01-2023 privind aprobarea implementării proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI VIDANJĂ,, pentru Primăria comunei Izvoarele, județul Tulcea 14-01-2023    - -
HCL 3/05-01-2023 privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii Gimnaziale Izvoarele, din comuna Izvoarele, județul Tulcea. 14-01-2023    - -
HCL 2/05-01-2023 privind aprobare retea scolara 2023-2024 14-01-2023    - -
HCL 1/05-01-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 20.12.2022 (ședință ordinară) 14-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină