• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 16/13-02-2020 acordarea unui ajutor de urgenta 25-02-2020 - -
HCL 15/13-02-2020 aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii pentru anul 2020 25-02-2020 -
HCL 14/13-02-2020 aprobarea bugetului local pentru anul 2020 25-02-2020
HCL 13/13-02-2020 aprobarea modificarii si completarii HCL nr/ 86/12.12.2019 privind taxele si impozitele locale pentru anul 2020 25-02-2020
HCL 12/13-02-2020 aprobarea contractarii de prestari servicii in scopul organizarii de dansuri populare 25-02-2020
HCL 11/13-02-2020 alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile martie,aprilie si mai 2020 25-02-2020 - -
HCL 10/13-02-2020 aprobarea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei Izvoarele pentru anul 2020 25-02-2020 -
HCL 9/13-02-2020 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 14.02.2020 25-02-2020 - -
HCL 8/14-01-2020 aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiie beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 21-01-2020
HCL 7/14-01-2020 aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali pentru semestrul II 2019 21-01-2020 - -
HCL 6/14-01-2020 aprobarea functionarii retelei scolare la nivelul comunei Izvoarele pentru anul scolar 2020-2021 21-01-2020 -
HCL 5/14-01-2020 aprobarea validării dispozitiei privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 21-01-2020 -
HCL 4/14-01-2020 aprobarea Planului de selectie - Componenta initială privind procedura de selectie a membrilor consiliului de administratie al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 21-01-2020
HCL 3/14-01-2020 aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 82/29.11.2019 privind declansarea procedurii de selectie a consiliului de administratie al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 21-01-2020 -
HCL 2/14-01-2020 aprobarea modificarii si completarii HCL nr.65/30.09.2019 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Izvoarele 21-01-2020
HCL 1/13-01-2020 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 12 decembrie 2019 21-01-2020 - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină