• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 56/21-09-2020 aprobare extindere canalizare 09-10-2020 -
HCL 55/21-09-2020 aprobare rectificare buget 09-10-2020 -
HCL 54/21-09-2020 aprobare proces verbal sedinta 09-10-2020
HCL 53/21-09-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 09-10-2020 -
HCL 52/14-08-2020 privind modificarea si completarea HCL nr.2/2020 24-08-2020
HCL 51/14-08-2020 privind aprobarea procesului verbal 24-08-2020
HCL 50/30-07-2020 privind aprobarea raportului de activitate sem.1. asistenti personali 14-08-2020
HCL 49/30-07-2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele 14-08-2020 -
HCL 48/30-07-2020 privind insusirea si aprobarea asigurarii suportului SCIM 14-08-2020
HCL 47/30-07-2020 privind insusirea si aprobarea documentatie de alipire a doua parcele 14-08-2020 -
HCL 46/30-07-2020 aprobare proces verbal sedinta 14-08-2020
HCL 45/15-06-2020 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Dispensarul uman 27-06-2020 -
HCL 44/15-06-2020 privind includerea unor terenuri in domeniul public si dezmembrarea lor 27-06-2020 -
HCL 43/15-06-2020 privind reziliere contract pasune 27-06-2020
HCL 42/15-06-2020 privind rezilierea contractului de pasune 27-06-2020 -
HCL 41/15-06-2020 privind aprobare proces verbal sedinta luna mai 27-06-2020
HCL 40/15-06-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 27-06-2020 -
HCL 39/11-05-2020 aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor sociale de urgenta 22-05-2020 -
HCL 38/11-05-2020 asigurare cheltuieli necesare in vederea dotarii cu tablete la Scoala Gimnaziala Izvoarele 22-05-2020 -
HCL 37/11-05-2020 aprobarea Regulamentului de inregistrare a vehiculelelor care nu sunt supuse inmatricularii 22-05-2020 -
HCL 36/11-05-2020 actualizarea indicatorilor tehnico economici dupa procedura de licitatie la obiectivul de investitii Reabilitare dispensar Uman 22-05-2020 -
HCL 35/11-05-2020 scoatere din functiune , invederea casarii a autospecialei PSI 22-05-2020 -
HCL 34/11-05-2020 aprobarea incheirii exercitiului bugetar, pentru anul 2019 22-05-2020 -
HCL 33/11-05-2020 aprobarea majorarii capitalului social la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 22-05-2020 -
HCL 32/11-05-2020 aprobarea rectificarii bugetului pentru anul 2020 22-05-2020 -
HCL 31/11-05-2020 aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALOE IZVOARELE SRL pentru anul 2019 22-05-2020 -
HCL 30/11-05-2020 aprobare bilant contabil SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 22-05-2020 -
HCL 29/11-05-2020 inchiriere pasune 22-05-2020
HCL 28/11-05-2020 aprobare proces verbal sedinta 22-05-2020
HCL 27/03-04-2020 privind aprobarea raportului final al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 14-04-2020 -
HCL 26/03-04-2020 privind aprobare act aditional diminuare pasune 14-04-2020 -
HCL 25/03-04-2020 privind rezilierea contractului de pasune 14-04-2020 -
HCL 24/03-04-2020 privind rezilierea contractului de pasune 14-04-2020 -
HCL 23/03-04-2020 privind aprobarea introducerii in domeniul public a unui buldoexcavator 14-04-2020 -
HCL 22/03-04-2020 privind majorarea obligatiilor financiare rezultate din ACOR pentru Departamentul administrativ 14-04-2020 -
HCL 21/03-04-2020 privind aprobarea Statului comunei Izvoarele 14-04-2020
HCL 20/03-04-2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii 14-04-2020
HCL 19/03-04-2020 privind aprobarea stabilirii modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol 14-04-2020 -
HCL 18/03-04-2020 Aprobarea procesului verbal al sedintei din 13.02.2020 14-04-2020 -
HCL 17/03-04-2020 Privind alegere presedinte de sedinta 14-04-2020 -
HCL 16/13-02-2020 acordarea unui ajutor de urgenta 25-02-2020 - -
HCL 15/13-02-2020 aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii pentru anul 2020 25-02-2020 -
HCL 14/13-02-2020 aprobarea bugetului local pentru anul 2020 25-02-2020
HCL 13/13-02-2020 aprobarea modificarii si completarii HCL nr/ 86/12.12.2019 privind taxele si impozitele locale pentru anul 2020 25-02-2020
HCL 12/13-02-2020 aprobarea contractarii de prestari servicii in scopul organizarii de dansuri populare 25-02-2020
HCL 11/13-02-2020 alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile martie,aprilie si mai 2020 25-02-2020 - -
HCL 10/13-02-2020 aprobarea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei Izvoarele pentru anul 2020 25-02-2020 -
HCL 9/13-02-2020 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 14.02.2020 25-02-2020 - -
HCL 8/14-01-2020 aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiie beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 21-01-2020
HCL 7/14-01-2020 aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali pentru semestrul II 2019 21-01-2020 - -
HCL 6/14-01-2020 aprobarea functionarii retelei scolare la nivelul comunei Izvoarele pentru anul scolar 2020-2021 21-01-2020 -
HCL 5/14-01-2020 aprobarea validării dispozitiei privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 21-01-2020 -
HCL 4/14-01-2020 aprobarea Planului de selectie - Componenta initială privind procedura de selectie a membrilor consiliului de administratie al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 21-01-2020
HCL 3/14-01-2020 aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 82/29.11.2019 privind declansarea procedurii de selectie a consiliului de administratie al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 21-01-2020 -
HCL 2/14-01-2020 aprobarea modificarii si completarii HCL nr.65/30.09.2019 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Izvoarele 21-01-2020
HCL 1/13-01-2020 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 12 decembrie 2019 21-01-2020 - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină