• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 34/29-03-2024 privind aprobarea actualizării proiectului „ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT IN COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA ” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat conform Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.947 din 13 iulie 2022 08-04-2024    - -
HCL 33/29-03-2024 privind rezilierea contractului de inchirire nr. 2475/11.05.2023 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Tranulea Nicolae . 08-04-2024    - -
HCL 32/29-03-2024 privind privind acordul Consiliului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea în vederea realizării investitiei în cadrul proiectului"Eficiență și Sustenabilitate în Agricultură: Implementarea unui Sistem de Irigații pentru SC Calina & Paul SRL" prin amplasarea conductelor subterane pe drumurile agricole, pentru transportul apei în vedere irigării, teren situat în satul Iulia, Comuna Izvoarele, judetul Tulcea”. 08-04-2024    - -
HCL 31/29-03-2024 privind aprobarea repartizării profitului net realizat la data de 31.12.2023 al SC SERVCII LOCALE IZVOARELE SRL Comuna Izvoarele, judetul Tulcea. 08-04-2024    - -
HCL 30/29-03-2024 privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 08-04-2024    - -
HCL 29/29-03-2024 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2023. 08-04-2024    - -
HCL 28/29-03-2024 privind actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele, județul Tulcea. 08-04-2024    - -
HCL 27/29-03-2024 privind aprobarea bilantului contabil si anexelor la 31.12.2023 la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Judetul Tulcea. 08-04-2024    - -
HCL 26/29-03-2024 privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE, Judetul Tulcea pentru anul 2024. 08-04-2024    - -
HCL 25/29-03-2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2024. 08-04-2024    - -
HCL 24/29-03-2024 privind privind aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice pentru anul 2024 la nivelul Comunei Izvoarele, județul Tulcea 08-04-2024    - -
HCL 23/29-03-2024 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, la data de 29 februarie 2024. 08-04-2024    - -
HCL 22/29-03-2024 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a trei imobile aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 08-04-2024    - -
HCL 21/29-03-2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 12 februarie 2024 (ședință ordinară). 08-04-2024    - -
HCL 20/12-02-2024 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Izvoarele, pentru anul 2023. 20-02-2024    - -
HCL 19/12-02-2024 privind rezilierea contractelor de inchiriere a pasunii aflată in domeniul public al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 20-02-2024    - -
HCL 18/12-02-2024 privind aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. 20-02-2024    - -
HCL 17/12-02-2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. 20-02-2024    - -
HCL 16/12-02-2024 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 526.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024 , a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 20-02-2024    - -
HCL 15/12-02-2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 25 ianuarie 2024 (ședință ordinară). 20-02-2024    - -
HCL 14/25-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Actualizarea Planului Urbanistic General în Comuna Izvoarele, judetul Tulcea,, 11-02-2024    - -
HCL 13/25-01-2024 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele, judeţul Tulcea 11-02-2024    - -
HCL 12/25-01-2024 privind aprobarea pierderilor de apă la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. 11-02-2024    - -
HCL 11/25-01-2024 privind aprobarea prețului pentru serviciile de alimentare cu apă si de canalizare pentru comuna Izvoarele, pentru S.C. Servicii Locale Izvoarele SRL, județul Tulcea. 11-02-2024    - -
HCL 10/25-01-2024 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. 11-02-2024    - -
HCL 9/25-01-2024 privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1764/07.04.2017, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Alexe Peiciu. 11-02-2024    - -
HCL 8/25-01-2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 05 ianuarie 2024 (ședință ordinară). 11-02-2024    - -
HCL 7/05-01-2024 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică de consultanță și /sau de reprezentare a Unității administrativ - teritoriale Izvoarele, județul Tulcea pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 6/05-01-2024 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică de consultanță și /sau de reprezentare a Unității administrativ - teritoriale Izvoarele, județul Tulcea pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 5/05-01-2024 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 4/05-01-2024 privind aprobarea Programului de activitati si bugetului aferent organizarii manifestării ,, Sărbătorilor de iarnă„ din comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. 14-01-2024    - -
HCL 3/05-01-2024 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 2/05-01-2024 privind aprobarea functionarii retelei scolare la nivelul comunei Izvoarele, judetul Tulcea , pentru anul scolar 2024- 2025. 14-01-2024    - -
HCL 1/05-01-2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 27 decembrie 2023 (ședință ordinară). 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină