• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 58/30-06-2021 aprobare diminuare pasune 16-07-2021
HCL 57/30-06-2021 aprobare incheiere exercitiu financiar 16-07-2021 -
HCL 56/30-06-2021 aprobre incheiere exercitiul financiar bugetar 16-07-2021
HCL 55/30-06-2021 rectificare buget 16-07-2021
HCL 54/30-06-2021 aprobare proces verbal 16-07-2021
HCL 53/24-05-2021 APROBARE ORGANIGRAMA SC SERICII LOCALE IZVOARELE SRL 31-05-2021
HCL 52/24-05-2021 aprobare bilant contabil SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 31-05-2021 -
HCL 51/24-05-2021 aprobare buget SC SERVICII LOCAOLE IZVOARELE SRL pentru anul 2021 31-05-2021 -
HCL 50/24-05-2021 aprobare contract prestari servicii 31-05-2021 -
HCL 49/24-05-2021 aprobare proces verbal 31-05-2021
HCL 48/24-05-2021 alegere presedinte de sedinta 31-05-2021 -
HCL 47/20-04-2021 aprobare diminuare pasune 02-05-2021
HCL 46/20-04-2021 actualizare hotarare nr. 73/2020 02-05-2021
HCL 45/20-04-2021 aprobarea bugetul institutiei publice si activitati finantate partial pentru anul 2021 02-05-2021 -
HCL 44/20-04-2021 aprobare buget local pentru anul 2021 02-05-2021
HCL 43/20-04-2021 Aaprobare indexare impozite si taxe locale pentru anul 2021 02-05-2021
HCL 42/20-04-2021 aprobare proces verbal 02-05-2021
HCL 41/02-04-2021 aprobare pierderi apa 2010-2016 10-04-2021 -
HCL 40/02-04-2021 aprobare proces verbal 10-04-2021
HCL 39/25-03-2021 aprobare pierderi apa 04-04-2021 -
HCL 38/25-03-2021 luare act de Sentinta Civila 04-04-2021 -
HCL 37/25-03-2021 actualizare organigrama SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 04-04-2021
HCL 36/25-03-2021 inchiriere pasune prin licitatie publica 04-04-2021 -
HCL 35/25-03-2021 aprobare diminuare pasune 04-04-2021
HCL 34/25-03-2021 aprobare diminuare pasune 04-04-2021
HCL 33/25-03-2021 aprobare proces verbal 04-04-2021
HCL 32/25-03-2021 alegere presedinte de sedinta 04-04-2021 -
HCL 31/26-02-2021 aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol 09-03-2021 -
HCL 30/26-02-2021 stabilirea perioadei de intocmire a inventarului bunurilor domeniului public si privat 09-03-2021 -
HCL 29/26-02-2021 aprobare PUZ construire parc, amenajare locuri de joaca si agrement 09-03-2021 -
HCL 28/26-02-2021 aprobare taxa divort administrativ 09-03-2021 -
HCL 27/26-02-2021 aderarea comunei Izvoarele la Societatea Nationala de Crucea Rosie-Filiala Tulcea 09-03-2021 -
HCL 26/26-02-2021 aprobare dare in folosinta gratuita microbuz scolar 09-03-2021
HCL 25/26-02-2021 rezilirea contract pasune 09-03-2021
HCL 24/26-02-2021 rezilirea contract pasune 09-03-2021
HCL 23/26-02-2021 reziliere pasune 09-03-2021
HCL 22/26-02-2021 reziliere pasune 09-03-2021
HCL 21/26-02-2021 reziliere pasune 09-03-2021
HCL 20/26-02-2021 rezilirea contract pasune 09-03-2021
HCL 19/26-02-2021 reziliere pasune 09-03-2021
HCL 18/26-02-2021 aprobare proces verbal 09-03-2021
HCL 17/29-01-2021 dezlipire teren 07-02-2021 -
HCL 16/29-01-2021 desemnare consilieri locali pentru evaluarea secretarului general pentru anul 2020 07-02-2021 -
HCL 15/29-01-2021 plan actiune si lucrari de interes local pentru beneficiarii ajutorului minim garantat 07-02-2021
HCL 14/29-01-2021 alegere presedinte de sedinta 07-02-2021 -
HCL 13/29-01-2021 achizitionare servicii asistenta juridica 07-02-2021 -
HCL 12/29-01-2021 stabilire normativ consum carburat anul 2021 07-02-2021 -
HCL 11/29-01-2021 raport activitate semestrul II 2020 asistenti personali 07-02-2021 -
HCL 10/29-01-2021 majorare obligatii financiare ACOR 07-02-2021 -
HCL 9/29-01-2021 rezilirea contract pasune 07-02-2021
HCL 8/29-01-2021 rezilirea contract pasune 07-02-2021
HCL 7/29-01-2021 rezilirea contract pasune 07-02-2021
HCL 6/29-01-2021 rezilirea contract pasune 07-02-2021
HCL 5/29-01-2021 rezilirea contract pasune 07-02-2021
HCL 4/29-01-2021 modificarea si completarea HCL nr. 73/2020, privind taxele si impozitele locaole pentru 2021 07-02-2021
HCL 3/29-01-2021 functionare retea scolara 2021-2022 07-02-2021 -
HCL 2/29-01-2021 finantarea burselor scolare pentru anul scvolar 2020-2021 07-02-2021 -
HCL 1/29-01-2021 aprobare proces verbal 07-02-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină