>>>Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA IZVOARELE
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul sc servicii locale Izvoarele SRL
cc(1,1) ce(2,2)
 
Compartimentul stare civila
pe(0,1)
 
Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului
pe(1,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(2,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul agricol
pe(1,0) ce(1,0)
 
Compartimentul resurse umane,realatii cu publicul,registratura
pe(1,0)
 
Compartimentul serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
pe(1,0) ce(0,1)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala,arhiva
pe(0,1)
 
Compartimentul financiar contabil si executari silite
pe(2,1) ce(1,0)
 
Compartimentul camin cultural, biblioteca
ce(0,1)
 
           
         
             
           
Compartimentul asistenti medicali comunitari
ce(1,1)
 
Compartimentul achizitii publice
pe(0,1)
             
           
                             
           
Compartimentul asistenti personali ai persoanelor cu handicap
ce(20,5)
                         
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-01): Anexa 1 la Dispoziţia 71/2019

Organigrama serviciului sc servicii locale Izvoarele SRL
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 77/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 6, vacante 4)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 1, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 27, vacante 10)
 
TOTAL  posturi:  52 (ocupate 37, vacante 15)
Stat de funcţii
>>>Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI IZVOARELE
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 71/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     GHIORGHE GEORGE    
2 viceprimar                     IORDACHE STELIANA    
Secretar general
3       secretar general   S         NICULACHE MARIA 5  
Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
4       inspector I superior S IORGU VASILE 4  
Compartiment resurse umane,realatii cu publicul,registratura
5       referent III asistent M PURCAREA MARIA 1  
Compartiment financiar contabil si executari silite
6       casier M PELIVAN IOANA 4  
7       referent III asistent M NICULACHE PETRANA 1  
8       consilier I superior S IORGU DUMITRA 5  
9       referent III debutant M vacant    
Compartiment achizitii publice
10       consilier achizitii publice I debutant S vacant    
Compartiment administrativ
11       guard G PELIVAN FLORICA 3  
12       sofer G DIMU DIMU 5  
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
13       șef s.v.s.u. III asistent M HAGIU FLORIN  
14       sofer G vacant    
Compartiment camin cultural, biblioteca
15       bibliotecar M vacant    
Compartiment stare civila
16       consilier I superior S vacant    
Compartiment agricol
17       referent M ALEXE DUMITRA 4  
18       inspector I superior S IORGU LUIZA 5  
Compartiment asistenta sociala,arhiva
19       consilier I debutant S vacant    
Compartiment asistenti medicali comunitari
20       asistent medical comunitar PL MIHU TUDORITA 2  
21       asistent medical comunitar PL vacant    
Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap
22       asistent personal G GOGAN NICOLETA-ADINA  
23       asistent personal G IORDACHI GHERGHINA  
24       asistent personal G NUTA DUMITRA -ALEXANDRINA  
25       asistent personal G RUSU DUMITRA  
26       asistent personal G TRANULEA MARIANA  
27       asistent personal G TUDOR NICOLETA  
28       asistent personal G GHERGHISAN ANISOARA 1  
29       asistent personal G IATAN MIRELA 1  
30       asistent personal G MIHU ANASTASE 1  
31       asistent personal G NICULACHE VASILE 1  
32       asistent personal G TUDORACHE CRISTINA 1  
33       asistent personal G COSTEA EMILIA 2  
34       asistent personal G GEAMBAZU DANIEL-NICU 2  
35       asistent personal G NICULACHE ECATERINA 2  
36       asistent personal G VELICU PETRICA 2  
37       asistent personal G PELIVAN CHIRATA 3  
38       asistent personal G BOABA LENUTA 4  
39       asistent personal G ANASTASE TUDORA 5  
40       asistent personal G BURLACU TUDORA 5  
41       asistent personal G PETRE VALERICA 5  
42       asistent personal G vacant    
43       asistent personal G vacant    
44       asistent personal G vacant    
45       asistent personal G vacant    
46       asistent personal G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 10
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 33
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 33
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 26
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 46
GHIORGHE GEORGE
primar

      LS