STATUTUL COMUNEI IZVOARELE, JUDEŢUL TULCEA (aprobat prin HCL 68/2023)