• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Izvoarele

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
88 23-05-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu asistent medical comunitar - 2024-05-27    - - -
87 14-05-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire grup lucru în vederea sprjinirii persoanei autorizate pentru realizarea lucrarilor sistematice perioada 2024-2026 - 2024-05-27    - - -
86 14-05-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire comisie receptie bunuri ,servicii si lucrari - 2024-05-27    - - -
85 30-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incadrare asistent personal - -    - - -
84 29-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetare contract munca asistent personal - -    - - -
83 29-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incadrare asistent personal - -    - - -
82 29-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea indemnizatiei lunare de handicap - -    - - -
81 23-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contractului de munca asistent personal - -    - - -
80 22-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar costituirea comisiei de evaluare a ofertelor - -    - - -
79 22-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar convocarea Consiliului Local al comunei Izvoarele, județul Tulcea în ședintă extraordinară la data de 26 aprilie 2024 da -    - - -
78 19-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea dreptului la venit minim de incluziune - -    - - -
77 17-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordarea gradatiei de vechime-asistent personal - -    - - -
76 17-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordarea gradatiei de vechime-asistent personal - -    - - -
75 17-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordarea gradatiei de vechime-asistent personal - -    - - -
74 17-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisaj electoral, alegeri care vor avea loc la data de 09 iunie 2024 - -    - - -
73 15-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordarea indemnizatiei lunare de handicap - -    - - -
72 12-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contractului de munca asistent personal - -    - - -
71 11-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contractului de munca asistent personal - -    - - -
70 09-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar delegarea dreptului de semnatura primar - -    - - -
69 05-04-2024 GHIORGHE GEORGE, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Izvoarele, județul Tulcea în ședintă ordinară la data de 12 aprilie 2024 , orele 12,00. da -    - - -
68 29-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a procedurii de modificari ISR - -    - - -
67 27-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea dreptului la venit minim de incluziune - -    - - -
66 27-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune - -    - - -
65 26-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar sabilirea salariului lunar al asistentului medical comunitar - -    - - -
64 21-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar desemnare personal tehnic auxiliar din cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 16 Izvoarele - -    - - -
63 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar desemnare personal tehnic auxiliar din cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 16 Izvoarele - -    - - -
62 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar Convocarea Consiliului local al comunei Izvoarele, in sedinta ordinara la data de 29.03.2024 da -    - - -
61 14-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contractului individual de munca- asistent personal - -    - - -
60 05-03-2024 GHIORGHE GEORGE, primar desemnarea pentru aplicarea vizei ,, Bun de plată,, în cadrul proiectului - Înfiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar în comuna Izvoarele, județul Tulcea, finanțat prin PNRR. - -    - - -
59 13-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordare indemnizatie lunara de handicap - -    - - -
58 13-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordare indemnizatie lunara de handicap - -    - - -
57 13-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordare indemnizatie lunara de handicap - -    - - -
56 14-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire comisie de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general - -    - - -
55 05-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar promovarea intr-o functie cu un nivel de studii superioare, personal contractual - -    - - -
54 02-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 da -    - - -
53 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune - -    - - -
52 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 35 titulari - -    - - -
51 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incadrarea in functia de asistent personal - -    - - -
50 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordarea dreptului la stimulentul educational - -    - - -
49 30-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilirea salariului lunar - asistent medical comunitar - -    - - -
48 29-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind achizitionare tractor si vidanjă - -    - - -
47 29-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contractului individual de munca, asistent personal - -    - - -
46 29-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea indemnizatiei lunare dehandicap - -    - - -
45 25-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei - 2024-01-30    - - -
44 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
43 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
42 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
41 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
40 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
39 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
38 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
37 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
36 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
35 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
34 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
33 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
32 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 da 2024-01-30    - - -
31 16-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire comisiei de concurs si solutionare a contestatiilor privind concursul de promovare intr-o functie cu u nivel de studii superior - 2024-01-22    - - -
30 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contratului individual de munca asistent personal - 2024-01-22    - - -
29 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
28 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
27 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
26 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
25 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
24 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
23 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
22 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
21 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
20 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
19 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
18 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
17 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
16 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
15 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
14 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
13 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
12 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
11 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
10 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
9 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
8 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
7 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
6 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
5 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
4 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar privind individualizarea indemnizatiilor pentru demnitari, precum si salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale îcepand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
3 08-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023 a sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti al bugetului local sursa A. - 2024-01-11    - - -
2 04-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire comisie inventariere anuala - 2024-01-11    - - -
1 03-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incadrare asistent personal - 2024-01-11    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină