• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Izvoarele

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
59 13-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordare indemnizatie lunara de handicap - 2024-02-15    - - -
58 13-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordare indemnizatie lunara de handicap - 2024-02-15    - - -
57 13-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordare indemnizatie lunara de handicap - 2024-02-15    - - -
56 14-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire comisie de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general - 2024-02-15    - - -
55 05-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar promovarea intr-o functie cu un nivel de studii superioare, personal contractual - 2024-02-08    - - -
54 02-02-2024 GHIORGHE GEORGE, primar convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 da 2024-02-08    - - -
53 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune - 2024-02-08    - - -
52 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 35 titulari - 2024-02-08    - - -
51 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incadrarea in functia de asistent personal - 2024-02-08    - - -
50 31-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar acordarea dreptului la stimulentul educational - 2024-02-08    - - -
49 30-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilirea salariului lunar - asistent medical comunitar - 2024-02-08    - - -
48 29-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind achizitionare tractor si vidanjă - 2024-01-30    - - -
47 29-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contractului individual de munca, asistent personal - 2024-01-30    - - -
46 29-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea indemnizatiei lunare dehandicap - 2024-01-30    - - -
45 25-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei - 2024-01-30    - - -
44 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
43 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
42 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
41 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
40 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
39 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
38 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
37 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
36 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
35 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
34 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
33 23-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar majorarea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, începand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
32 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 da 2024-01-30    - - -
31 16-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire comisiei de concurs si solutionare a contestatiilor privind concursul de promovare intr-o functie cu u nivel de studii superior - 2024-01-22    - - -
30 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incetarea contratului individual de munca asistent personal - 2024-01-22    - - -
29 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
28 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
27 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
26 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
25 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
24 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
23 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
22 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
21 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
20 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
19 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
18 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
17 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
16 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
15 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
14 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
13 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
12 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
11 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
10 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
9 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
8 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
7 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
6 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
5 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar stabilire salariu începând cu 1 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
4 15-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar privind individualizarea indemnizatiilor pentru demnitari, precum si salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale îcepand cu 01 ianuarie 2024 - 2024-01-22    - - -
3 08-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023 a sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti al bugetului local sursa A. - 2024-01-11    - - -
2 04-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar constituire comisie inventariere anuala - 2024-01-11    - - -
1 03-01-2024 GHIORGHE GEORGE, primar incadrare asistent personal - 2024-01-11    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină