Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Izvoarele care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 5 6240 0 0 1450
5 director general, gradaţia 0 3744 0 0 0
6 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 5658 566 0 1450
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 5533 0 347 1450
8 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 5658 0 347 1450
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 1 3349 0 347 1450
10 șef s.v.s.u. clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 0 3120 0 347 1450
11 asistent medical comunitar, gradaţia 2 4345 0 347 1450
12 asistent personal, gradaţia 5 2777 0 0 0
13 asistent personal, gradaţia 4 2709 0 0 0
14 asistent personal, gradaţia 3 2643 0 0 0
15 asistent personal, gradaţia 2 2517 0 0 0
16 asistent personal, gradaţia 1 2397 0 0 0
17 asistent personal, gradaţia 0 2230 0 0 0
18 casier, gradaţia 4 4118 0 347 1450
19 electrician, gradaţia 0 2230 0 0 0
20 guard, gradaţia 3 2444 0 347 1450
21 instalator, gradaţia 0 2230 0 0 0
22 referent, gradaţia 4 3640 0 347 1450
23 sofer, gradaţia 5 3515 0 347 1450
24 sofer, gradaţia 3 3120 0 347 0


GHIORGHE GEORGE
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 29-03-2024   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 29-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 29-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 31-03-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2021 : 30-09-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 31-03-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 10-04-2020   utilizator: 79

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 01-03-2020   utilizator: 79