• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Izvoarele

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
87 14-11-2022 SCAPAU GIGI-VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 187/10-11-2022 convocare Consiliul local al comunei Izvoarele în sedinta extraordinara la data de 14 noiembrie 2022 privind aprobarea implementarii proiectului “Inființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Comuna Izvoarele, judetul Tulcea.” - 2022-11-23 -
86 14-11-2022 SCAPAU GIGI-VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 187/10-11-2022 convocare Consiliul local al comunei Izvoarele în sedinta extraordinara la data de 14 noiembrie 2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele , judetul Tulcea pentru anul 2022. - 2022-11-23 -
85 14-11-2022 SCAPAU GIGI-VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 187/10-11-2022 convocare Consiliul local al comunei Izvoarele în sedinta extraordinara la data de 14 noiembrie 2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 30632 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33456 , in 10 loturi distincte - 2022-11-23 -
84 14-11-2022 SCAPAU GIGI-VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 187/10-11-2022 convocare Consiliul local al comunei Izvoarele în sedinta extraordinara la data de 14 noiembrie 2022 privind revocarea HCL Nr.17/29 ianuarie 2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 30632 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33456 , in 9 loturi distincte. - 2022-11-23 -
83 14-11-2022 SCAPAU GIGI-VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 187/10-11-2022 convocare Consiliul local al comunei Izvoarele în sedinta extraordinara la data de 14 noiembrie 2022 privind Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31 octombrie 2022. - 2022-11-23 -
82 31-10-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 180/24-10-2022 convocarea Consiliului Local al comunei Izvoarele in sedinta ordinara pentru data de 31.10.2022 privind aprobarea de catre Consiliul local Izvoarele a Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022-2023 al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - 2022-11-02
81 31-10-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 180/24-10-2022 convocarea Consiliului Local al comunei Izvoarele in sedinta ordinara pentru data de 31.10.2022 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023. - 2022-11-02 -
80 31-10-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 180/24-10-2022 convocarea Consiliului Local al comunei Izvoarele in sedinta ordinara pentru data de 31.10.2022 rezilierea contractelor de închiriere a pășunii nr. 1806/07.04.2017,2459/07.05.2018, 3607/02.06.2020, încheiate între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Gogan Neda PFA. - 2022-11-02
79 31-10-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 180/24-10-2022 convocarea Consiliului Local al comunei Izvoarele in sedinta ordinara pentru data de 31.10.2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30 septembrie 2022 - 2022-11-02 -
78 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei Izvoarele pentru anului 2022 - 2022-10-04 -
77 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind aprobarea Planului de pază al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2022 - 2022-10-04
76 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - 2022-10-04
75 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind aprobarea raportului de evaluare si concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 12.500 m.p. situata in T 95, CC 1953 da 2022-10-04
74 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2022 - 2022-10-04 -
73 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind desenarea unui reprezentant al Consiliului Local Izvoarele in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Izvoarele - 2022-10-04 -
72 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 1774/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Cretu Valentin. - 2022-10-04
71 30-09-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 145/22-09-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 30.09.2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 23 august 2022 - 2022-10-04
70 23-08-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/16-08-2022 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23 august 2022 privind aprobarea forarii unui put pentru alimentare cu apa localitatea Izvoarele - 2022-09-05 -
69 23-08-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/16-08-2022 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23 august 2022 aprobarea dezlipirii suprafetei de 8201 m.p. teren arabil inscris in cartea funciara nr.31487 in doua loturi distincte. - 2022-09-05 -
68 23-08-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/16-08-2022 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23 august 2022 aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar unitatilor de cult din comuna Izvoarele - 2022-09-05 -
67 23-08-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/16-08-2022 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23 august 2022 aprobarea organizarii si desfasurarii zilei comunei Izvoarele pentru anul 2022 - 2022-09-05 -
66 23-08-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/16-08-2022 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23 august 2022 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele pentru anul 2022 - 2022-09-05 -
65 23-08-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/16-08-2022 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23 august 2022 insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a opt parcele de teren apartinand domeniului privat a comunei Izvoarele - 2022-09-05 -
64 23-08-2022 NECHIFOR LAURA-ELENA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 129/16-08-2022 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23 august 2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 26 iulie 2022 - 2022-09-05
63 26-07-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 113/19-07-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 26 iulie 2022 privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura drumuri comunale în localitatea Izvoarele, judetul Tulcea,, - 2022-07-29 -
62 26-07-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 113/19-07-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 26 iulie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile august, septembrie si octombrie 2022. - 2022-07-29 -
61 26-07-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 113/19-07-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 26 iulie 2022 privind revocarea HCL NR.58/22.06.2022 2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 10973 m.p. Curti Constructii , proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 30213 , in 5 loturi distincte. - 2022-07-29 -
60 26-07-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 113/19-07-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 26 iulie 2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 22.06.2022 - 2022-07-29
59 22-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 92/16-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 22.06.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 2664 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba , înscris în CF nr. 33461 , in 2 loturi distincte. - 2022-06-27 -
58 22-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 92/16-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 22.06.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 10973 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba , înscris în CF nr. 30213 , in 5 loturi distincte. - 2022-06-27 Revocata prin HCL Nr. 61/26.07.2022 -
57 22-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 92/16-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 22.06.2022 privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea - 2022-06-27 -
56 22-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 92/16-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 22.06.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociatiei ,, I m a single dog,, - 2022-06-27 -
55 22-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 92/16-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 22.06.2022 privind stabilirea formei de gestiune pentru serviciul de iluminat public, aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Izvoarele, Judeţul Tulcea. - 2022-06-27 -
54 22-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 92/16-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 22.06.2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 07 iunie 2022. - 2022-06-27 -
53 07-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 88/03-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele , judetul Tulcea pentru anul 2022. - 2022-06-14 -
52 07-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 88/03-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 293.173,93 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022, a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea - 2022-06-14 -
51 07-06-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 88/03-06-2022 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 23 mai 2022 - 2022-06-14 -
50 23-05-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/17-05-2022 convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Izvoarele privind aprobarea Regulamentlui de organizare si functionare al CLSU si COAT - 2022-05-31 -
49 23-05-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/17-05-2022 convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Izvoarele privind aprobarea pierderilor de apa la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL pentru anul 2021 - 2022-05-31 -
48 23-05-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/17-05-2022 convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Izvoarele privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE pentru anul 2022 - 2022-05-31 -
47 23-05-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/17-05-2022 convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Izvoarele privind aprobarea bilantului contabil la 31.12.2021 a SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL - 2022-05-31 -
46 23-05-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/17-05-2022 convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Izvoarele privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 322.507,94 lei - 2022-05-31 -
45 23-05-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 78/17-05-2022 convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Izvoarele privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 21 aprilie 2022 - 2022-05-31 -
44 21-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 68/18-04-2022 convocare Consiliul local in sedinta extraordinara privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comuna Izvoarele, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. da - -
43 21-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 68/18-04-2022 convocare Consiliul local in sedinta extraordinara privind obligativitatea racordării la sistemul public de canalizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice din localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. da - -
42 21-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 68/18-04-2022 convocare Consiliul local in sedinta extraordinara privind acordarea de premii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - - -
41 21-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 68/18-04-2022 convocare Consiliul local in sedinta extraordinara privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 15 aprilie 2022. - - -
40 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 6800 m.p. arabil, proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33307 , in 2 loturi distincte. - - -
39 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile mai,iunie si iulie 2022. - - -
38 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Izvoarele, Nalbant, Hamcearca si Horia, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. da - -
37 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale ale Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. da - -
36 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - - -
35 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti, ce apartin domeniului public al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea a documentatiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere. da - -
34 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1799/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Stoian Floarea. - - -
33 15-04-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 65/08-04-2022 convocarea consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 14 martie 2022. - - -
32 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Izvoarele, Comuna Nalbant, Comuna Hamcearca si Comuna Horia in vederea depunerii Cererii de finantare cu titlul „Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in Comunele Izvoarele, Nalbant, Hamcearca, Horia da -
31 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind rectificarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2022. da - -
30 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2022. da - -
29 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. da - -
28 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind modificarea si completarea H.C.L. nr.95/15.12.2021 privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale ale Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2022. da - -
27 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 2021-2027. da - -
26 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind rezilierea contractelor de inchirire nr. 2464/07.05.2018 si nr. 2449/08.05.2019 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Dascalu Lucica PFA. - - -
25 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind insusirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie ,,EXECUTIE FORAJ/PUT DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA IZVOARELE, COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA,, - - -
24 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Izvoarele, județul Tulcea spre adoptare. da - -
23 14-03-2022 IORDACHE STELIANA, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2022. da - -
22 14-03-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 57/04-03-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara privind aprobare proces verbal sedinta - -
21 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind aprobarea majorararii indemnizatiei lunare a directorului general al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL - - -
20 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind aprobarea si modificarea HCL Nr.82/2021 da - -
19 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind aprobarea si modificarea HCL Nr. 81/2021 da - -
18 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind modificarea si completarea HCL Nr.80/2021 da - -
17 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind modificarea si completarea HCL Nr.95/2021 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2022 da - -
16 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind aprobare Raport activitate privind activitatea desfasurata a asistentilor personali semestrul II 2021 - - -
15 25-11-2021 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind aprobare buget local finantate partial din venituri proprii pentru anul 2022 da - -
14 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 da - -
13 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind modificarea si completarea comisiei de specialitate a Consiliul local Izvoarele - - -
12 11-02-2022 IORGU GHERGHINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/02-02-2022 convocare consiliul local in sedinta ordinara la data de 11.02.2022 privind aprobare proces verbal - -
11 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. aprobarea utilizarii execedentul anilor precedenti - - -
10 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. aprobare studiu fezabilitate pentru obiectivul de investitii infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale da - -
9 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. aprobare validare dispozitia nr. 134/2011- rectificare buget anul 2021 - - -
8 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. alegere presedinte de sedinta - - -
7 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. desemnare consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare secretar general - - -
6 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. aprobare plan actiune si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca, beneficiari venit minim garantat pentru anul 2022 - -
5 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. stabilire normativ consum carburant pentru anul 2022 - - -
4 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. aprobare majorare obligatie financiara deprtament administrativ ACOR - - -
3 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. incetare mandat consilier local prin demisie - - -
2 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. aprobare functionare retea scolara 2022-2023 - - -
1 14-01-2022 GHEORGHE DUMITRU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/07-01-2022 convocare Consiliul local in sedinta ordinara la data de 14 ianuarie 2022. aprobare proces verbal - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină