• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Izvoarele

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
20 12-02-2024 DOBRESCU DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/02-02-2024 convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Izvoarele, pentru anul 2023. - 2024-02-16 -
19 12-02-2024 DOBRESCU DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/02-02-2024 convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 privind rezilierea contractelor de inchiriere a pasunii aflată in domeniul public al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea - 2024-02-16 -
18 12-02-2024 DOBRESCU DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/02-02-2024 convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 privind aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. - 2024-02-16 -
17 12-02-2024 DOBRESCU DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/02-02-2024 convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. - 2024-02-16 -
16 12-02-2024 DOBRESCU DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/02-02-2024 convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 526.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024 , a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - 2024-02-16 -
15 12-02-2024 DOBRESCU DANIELA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 54/02-02-2024 convocarea Consiliului local in sedinta ordinara la data de 12 februarie 2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 25 ianuarie 2024 (ședință ordinară). - 2024-02-16 -
14 25-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 32/19-01-2024 convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Actualizarea Planului Urbanistic General în Comuna Izvoarele, judetul Tulcea,, - 2024-02-07 -
13 25-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 32/19-01-2024 convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele, judeţul Tulcea - 2024-02-07 -
12 25-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 32/19-01-2024 convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 privind aprobarea pierderilor de apă la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. - 2024-02-07 -
11 25-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 32/19-01-2024 convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 privind aprobarea prețului pentru serviciile de alimentare cu apă si de canalizare pentru comuna Izvoarele, pentru S.C. Servicii Locale Izvoarele SRL, județul Tulcea. - 2024-02-07 -
10 25-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 32/19-01-2024 convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. - 2024-02-07 -
9 25-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 32/19-01-2024 convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1764/07.04.2017, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Alexe Peiciu. - 2024-02-07 -
8 25-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 32/19-01-2024 convocarea Consiliului local al Comunei Izvoarele in swdinta ordinara la data de 25 ianuarie 2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 05 ianuarie 2024 (ședință ordinară). - 2024-02-07 -
7 05-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică de consultanță și /sau de reprezentare a Unității administrativ - teritoriale Izvoarele, județul Tulcea pentru anul 2024. - 2024-01-10 -
6 05-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică de consultanță și /sau de reprezentare a Unității administrativ - teritoriale Izvoarele, județul Tulcea pentru anul 2024. - 2024-01-10 -
5 05-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2024. - 2024-01-10 -
4 05-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea Programului de activitati si bugetului aferent organizarii manifestării ,, Sărbătorilor de iarnă„ din comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. - 2024-01-10 -
3 05-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2024. - 2024-01-10 -
2 05-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea functionarii retelei scolare la nivelul comunei Izvoarele, judetul Tulcea , pentru anul scolar 2024- 2025. - 2024-01-10 -
1 05-01-2024 CIOBANU IULIAN, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 27 decembrie 2023 (ședință ordinară). - 2024-01-10 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină