• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 87/14-11-2022 privind aprobarea implementarii proiectului “Inființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Comuna Izvoarele, judetul Tulcea.” 27-11-2022    - -
HCL 86/14-11-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele , judetul Tulcea pentru anul 2022. 27-11-2022    - -
HCL 85/14-11-2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 30632 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33456 , in 10 loturi distincte 27-11-2022    - -
HCL 84/14-11-2022 privind revocarea HCL Nr.17/29 ianuarie 2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 30632 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33456 , in 9 loturi distincte. 27-11-2022    - -
HCL 83/14-11-2022 privind Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31 octombrie 2022. 27-11-2022    - -
HCL 82/31-10-2022 privind aprobarea de catre Consiliul local Izvoarele a Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022-2023 al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 06-11-2022    -
HCL 81/31-10-2022 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023. 06-11-2022    - -
HCL 80/31-10-2022 rezilierea contractelor de închiriere a pășunii nr. 1806/07.04.2017,2459/07.05.2018, 3607/02.06.2020, încheiate între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Gogan Neda PFA. 06-11-2022    -
HCL 79/31-10-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30 septembrie 2022 06-11-2022    - -
HCL 78/30-09-2022 privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei Izvoarele pentru anului 2022 08-10-2022    - -
HCL 77/30-09-2022 privind aprobarea Planului de pază al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2022 08-10-2022    -
HCL 76/30-09-2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 08-10-2022    -
HCL 75/30-09-2022 privind aprobarea raportului de evaluare si concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 12.500 m.p. situata in T 95, CC 1953 08-10-2022    -
HCL 74/30-09-2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2022 08-10-2022    - -
HCL 73/30-09-2022 privind desenarea unui reprezentant al Consiliului Local Izvoarele in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Izvoarele 08-10-2022    - -
HCL 72/30-09-2022 privind privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 1774/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Cretu Valentin. 08-10-2022    -
HCL 71/30-09-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 23 august 2022 08-10-2022    -
HCL 70/23-08-2022 privind aprobarea forarii unui put pentru alimentare cu apa localitatea Izvoarele 09-09-2022    - -
HCL 69/23-08-2022 aprobarea dezlipirii suprafetei de 8201 m.p. teren arabil inscris in cartea funciara nr.31487 in doua loturi distincte. 09-09-2022    - -
HCL 68/23-08-2022 aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar unitatilor de cult din comuna Izvoarele 09-09-2022    - -
HCL 67/23-08-2022 aprobarea organizarii si desfasurarii zilei comunei Izvoarele pentru anul 2022 09-09-2022    - -
HCL 66/23-08-2022 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele pentru anul 2022 09-09-2022    - -
HCL 65/23-08-2022 insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a opt parcele de teren apartinand domeniului privat a comunei Izvoarele 09-09-2022    - -
HCL 64/23-08-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 26 iulie 2022 09-09-2022    -
HCL 63/26-07-2022 privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura drumuri comunale în localitatea Izvoarele, judetul Tulcea,, 02-08-2022    - -
HCL 62/26-07-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile august, septembrie si octombrie 2022. 02-08-2022    - -
HCL 61/26-07-2022 privind revocarea HCL NR.58/22.06.2022 2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 10973 m.p. Curti Constructii , proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 30213 , in 5 loturi distincte. 02-08-2022    - -
HCL 60/26-07-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 22.06.2022 02-08-2022    -
HCL 59/22-06-2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 2664 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba , înscris în CF nr. 33461 , in 2 loturi distincte. 01-07-2022    - -
HCL 58/22-06-2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 10973 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba , înscris în CF nr. 30213 , in 5 loturi distincte. 01-07-2022 Revocata prin HCL Nr. 61/26.07.2022 -
HCL 57/22-06-2022 privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 01-07-2022    - -
HCL 56/22-06-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociatiei ,, I m a single dog,, 01-07-2022    - -
HCL 55/22-06-2022 privind stabilirea formei de gestiune pentru serviciul de iluminat public, aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Izvoarele, Judeţul Tulcea. 01-07-2022    - -
HCL 54/22-06-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 07 iunie 2022. 01-07-2022    - -
HCL 53/07-06-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele , judetul Tulcea pentru anul 2022. 18-06-2022    - -
HCL 52/07-06-2022 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 293.173,93 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022, a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 18-06-2022    - -
HCL 51/07-06-2022 privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 23 mai 2022 18-06-2022    - -
HCL 50/23-05-2022 privind aprobarea Regulamentlui de organizare si functionare al CLSU si COAT 04-06-2022    - -
HCL 49/23-05-2022 privind aprobarea pierderilor de apa la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL pentru anul 2021 04-06-2022    - -
HCL 48/23-05-2022 privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE pentru anul 2022 04-06-2022    - -
HCL 47/23-05-2022 privind aprobarea bilantului contabil la 31.12.2021 a SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 04-06-2022    - -
HCL 46/23-05-2022 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 322.507,94 lei 04-06-2022    - -
HCL 45/23-05-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 21 aprilie 2022 04-06-2022    - -
HCL 44/21-04-2022 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comuna Izvoarele, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. 30-04-2022    - -
HCL 43/21-04-2022 privind obligativitatea racordării la sistemul public de canalizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice din localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. 30-04-2022    - -
HCL 42/21-04-2022 privind acordarea de premii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 30-04-2022    - -
HCL 41/21-04-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 15 aprilie 2022. 30-04-2022    - -
HCL 40/15-04-2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 6800 m.p. arabil, proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33307 , in 2 loturi distincte. 24-04-2022    - -
HCL 39/15-04-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile mai,iunie si iulie 2022. 24-04-2022    - -
HCL 38/15-04-2022 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Izvoarele, Nalbant, Hamcearca si Horia, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. 24-04-2022    - -
HCL 37/15-04-2022 privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale ale Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. 24-04-2022    - -
HCL 36/15-04-2022 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 24-04-2022    - -
HCL 35/15-04-2022 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti, ce apartin domeniului public al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea a documentatiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere. 24-04-2022    - -
HCL 34/15-04-2022 privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1799/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Stoian Floarea. 24-04-2022    - -
HCL 33/15-04-2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 14 martie 2022. 24-04-2022    - -
HCL 32/14-03-2022 privind privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Izvoarele, Comuna Nalbant, Comuna Hamcearca si Comuna Horia in vederea depunerii Cererii de finantare cu titlul „Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in Comunele Izvoarele, Nalbant, Hamcearca, Horia 23-03-2022    -
HCL 31/14-03-2022 privind rectificarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2022. 23-03-2022    - -
HCL 30/14-03-2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2022. 23-03-2022    - -
HCL 29/14-03-2022 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 23-03-2022    - -
HCL 28/14-03-2022 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.95/15.12.2021 privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale ale Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2022. 23-03-2022    - -
HCL 27/14-03-2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 2021-2027. 23-03-2022    - -
HCL 26/14-03-2022 privind rezilierea contractelor de inchirire nr. 2464/07.05.2018 si nr. 2449/08.05.2019 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Dascalu Lucica PFA. 23-03-2022    - -
HCL 25/14-03-2022 privind insusirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie ,,EXECUTIE FORAJ/PUT DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA IZVOARELE, COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA,, 23-03-2022    - -
HCL 24/14-03-2022 privind privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Izvoarele, județul Tulcea spre adoptare. 23-03-2022    - -
HCL 23/14-03-2022 privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2022. 23-03-2022    - -
HCL 22/14-03-2022 privind aprobare proces verbal sedinta 23-03-2022    -
HCL 21/11-02-2022 privind aprobarea majorararii indemnizatiei lunare a directorului general al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 20-02-2022    - -
HCL 20/11-02-2022 privind aprobarea si modificarea HCL Nr.82/2021 20-02-2022    - -
HCL 19/11-02-2022 privind aprobarea si modificarea HCL Nr. 81/2021 20-02-2022    - -
HCL 18/11-02-2022 privind modificarea si completarea HCL Nr.80/2021 20-02-2022    - -
HCL 17/11-02-2022 privind modificarea si completarea HCL Nr.95/2021 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2022 20-02-2022    - -
HCL 16/11-02-2022 privind aprobare Raport activitate privind activitatea desfasurata a asistentilor personali semestrul II 2021 20-02-2022    - -
HCL 15/25-11-2021 privind aprobare buget local finantate partial din venituri proprii pentru anul 2022 04-12-2021    - -
HCL 14/11-02-2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 20-02-2022    - -
HCL 13/11-02-2022 privind modificarea si completarea comisiei de specialitate a Consiliul local Izvoarele 20-02-2022    - -
HCL 12/11-02-2022 privind aprobare proces verbal 20-02-2022    -
HCL 11/14-01-2022 aprobarea utilizarii execedentul anilor precedenti 23-01-2022    - -
HCL 10/14-01-2022 aprobare studiu fezabilitate pentru obiectivul de investitii infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale 23-01-2022    - -
HCL 9/14-01-2022 aprobare validare dispozitia nr. 134/2011- rectificare buget anul 2021 23-01-2022    - -
HCL 8/14-01-2022 alegere presedinte de sedinta 23-01-2022    - -
HCL 7/14-01-2022 desemnare consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare secretar general 23-01-2022    - -
HCL 6/14-01-2022 aprobare plan actiune si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca, beneficiari venit minim garantat pentru anul 2022 23-01-2022    -
HCL 5/14-01-2022 stabilire normativ consum carburant pentru anul 2022 23-01-2022    - -
HCL 4/14-01-2022 aprobare majorare obligatie financiara deprtament administrativ ACOR 23-01-2022    - -
HCL 3/14-01-2022 incetare mandat consilier local prin demisie 23-01-2022    - -
HCL 2/14-01-2022 aprobare functionare retea scolara 2022-2023 23-01-2022    - -
HCL 1/14-01-2022 aprobare proces verbal 23-01-2022    -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină