• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 20/12-02-2024 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Izvoarele, pentru anul 2023. 20-02-2024    - -
HCL 19/12-02-2024 privind rezilierea contractelor de inchiriere a pasunii aflată in domeniul public al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 20-02-2024    - -
HCL 18/12-02-2024 privind aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. 20-02-2024    - -
HCL 17/12-02-2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. 20-02-2024    - -
HCL 16/12-02-2024 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 526.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024 , a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 20-02-2024    - -
HCL 15/12-02-2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 25 ianuarie 2024 (ședință ordinară). 20-02-2024    - -
HCL 14/25-01-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Actualizarea Planului Urbanistic General în Comuna Izvoarele, judetul Tulcea,, 11-02-2024    - -
HCL 13/25-01-2024 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele, judeţul Tulcea 11-02-2024    - -
HCL 12/25-01-2024 privind aprobarea pierderilor de apă la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. 11-02-2024    - -
HCL 11/25-01-2024 privind aprobarea prețului pentru serviciile de alimentare cu apă si de canalizare pentru comuna Izvoarele, pentru S.C. Servicii Locale Izvoarele SRL, județul Tulcea. 11-02-2024    - -
HCL 10/25-01-2024 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. 11-02-2024    - -
HCL 9/25-01-2024 privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1764/07.04.2017, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Alexe Peiciu. 11-02-2024    - -
HCL 8/25-01-2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 05 ianuarie 2024 (ședință ordinară). 11-02-2024    - -
HCL 7/05-01-2024 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică de consultanță și /sau de reprezentare a Unității administrativ - teritoriale Izvoarele, județul Tulcea pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 6/05-01-2024 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență juridică de consultanță și /sau de reprezentare a Unității administrativ - teritoriale Izvoarele, județul Tulcea pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 5/05-01-2024 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 4/05-01-2024 privind aprobarea Programului de activitati si bugetului aferent organizarii manifestării ,, Sărbătorilor de iarnă„ din comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. 14-01-2024    - -
HCL 3/05-01-2024 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2024. 14-01-2024    - -
HCL 2/05-01-2024 privind aprobarea functionarii retelei scolare la nivelul comunei Izvoarele, judetul Tulcea , pentru anul scolar 2024- 2025. 14-01-2024    - -
HCL 1/05-01-2024 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 27 decembrie 2023 (ședință ordinară). 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină