• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Izvoarele

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
66 14-11-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului “Inființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Comuna Izvoarele, judetul Tulcea.” - -   - -
65 10-11-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele , judetul Tulcea pentru anul 2022. - -   - -
64 10-11-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 30632 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33456 , in 10 loturi distincte - -   - -
63 10-11-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind revocarea HCL Nr.17/29 ianuarie 2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 30632 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33456 , in 9 loturi distincte. - -   - -
62 28-10-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea de catre Consiliul local Izvoarele a Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2022-2023 al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
61 24-10-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023. - -   - -
60 24-10-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; rezilierea contractelor de închiriere a pășunii nr. 1806/07.04.2017,2459/07.05.2018, 3607/02.06.2020, încheiate între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Gogan Neda PFA. - -   - -
59 22-09-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoarele pentru anuol 2022 - -   - -
58 22-09-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Planului de pază al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2022 - -   - -
57 22-09-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - -   - -
56 22-09-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2022 - -   - -
55 01-09-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Izvoarele, judetul Tulcea in cadrul Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2022-2023. - -   - -
54 29-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Raportului de evaluare si concesionarea prin licitație a terenului proprietate publică a comunei Izvoarele în suprafață de 12.500 mp, situat în T95, CC 1953, localitatea Iulia, Comuna Izvoarele , jud Tulcea - -   - -
53 29-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind privind rezilierea contractului de închiriere a pășunii comunale nr. 1774/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Cretu Valentin. - -   - -
52 23-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea forarii unui put pentru alimentarea cu apa potabila pe domeniul public al localitatii Izvoarele - -   - -
51 16-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; aprobarea dezlipirii suprafetei de 8201 m.p. teren arabil inscris in cartea funciara nr.31487 in doua loturi distincte. - -   - -
50 16-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar unitatilor de cult din comuna Izvoarele - -   - -
49 16-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; aprobarea organizarii si desfasurarii zilei comunei Izvoarele pentru anul 2022 - -   - -
48 16-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele pentru anul 2022 - -   - -
47 16-08-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a opt parcele de teren apartinand domeniului privat a comunei Izvoarele - -   - -
46 20-07-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii ,, Modernizare infrastructura drumuri comunale în localitatea Izvoarele, judetul Tulcea,, - -   - -
45 19-07-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile august, septembrie si octombrie 2022. - -   - -
44 19-07-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind revocarea HCL NR.58/22.06.2022 2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 10973 m.p. Curti Constructii , proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 30213 , in 5 loturi distincte. - -   - -
43 16-06-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 2664 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba , înscris în CF nr. 33461 , in 2 loturi distincte. - -   - -
42 16-06-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 10973 m.p. arabil ,proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba , înscris în CF nr. 30213 , in 5 loturi distincte. - -   - -
41 16-06-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea planului de masuri pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - -   - -
40 16-06-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociatiei ,, I m a single dog,, - -   - -
39 16-06-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind stabilirea formei de gestiune pentru serviciul de iluminat public, aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Izvoarele, Judeţul Tulcea. - -   - -
38 03-06-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele , judetul Tulcea pentru anul 2022. - -   - -
37 03-06-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 293.173,93 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022, a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea - -   - -
36 20-05-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CLSU si COAT - -   - -
35 18-05-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea pierderilor de apa pentru anul 2021 la sistemul de alimentare cu apa potabila al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL - -   - -
34 18-05-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL pentru anul 2022 - -   - -
33 18-05-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bilantului contabil la 231.12.2021 a SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL. - -   - -
32 18-05-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 322.507,94 lei - -   - -
31 19-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comuna Izvoarele, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. da 2022-04-19   -
30 15-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind obligativitatea racordării la sistemul public de canalizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice din localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. da 2022-04-15   -
29 15-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind acordarea de premii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - -   - -
28 08-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 6800 m.p. arabil, proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, înscris în CF nr. 33307 , in 2 loturi distincte. - -   - -
27 08-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile mai,iunie si iulie 2022. - -   - -
26 08-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Izvoarele, Nalbant, Hamcearca si Horia, judetul Tulcea" pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny - -   - -
25 08-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale ale Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. - -   - -
24 08-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ - -   - -
23 08-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti, ce apartin domeniului public al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea a documentatiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere. - -   - -
22 08-04-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1799/07.04.2017 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Stoian Floarea. - -   - -
21 11-03-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare acord parteneriat asociere gaze naturale - -   - -
20 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rectificarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2022. - -   - -
19 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2022. - -   - -
18 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2022. - -   - -
17 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea H.C.L. nr.95/15.12.2021 privind modificarea si completarea HCL nr.95/15.12.2021 privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale ale Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2022. - -   - -
16 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Izvoarele, judeţul Tulcea 2021 -2027. - -   - -
15 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rezilierea contractelor de inchirire nr. 2464/07.05.2018 si nr. 2449/08.05.2019 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Dascalu Lucica PFA. - -   - -
14 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind insusirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie,, EXECUTIE FORAJ/PUT DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA IZVOARELE, COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA,, - -   - -
13 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Izvoarele, județul Tulcea spre adoptare - -   - -
12 28-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2022 - -   - -
11 08-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorarii indemnizatiei lunare a directorului SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL - -   - -
10 03-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL Nr. 82/2021 - -   - -
9 03-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL NR.81/2021 - -   - -
8 03-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii HCL 80/2021 - -   - -
7 01-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL Nr. 95/2021 - -   - -
6 01-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare raport activitate asistenti personali semestrul II 2021 - -   - -
5 01-03-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului local finantat partial din venituri proprii pentru anul 2022 - -   - -
4 01-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 - -   - -
3 01-02-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL nr. 58/2020 - -   - -
2 13-01-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea utilizarii execentului din anii precedenti - -   - -
1 13-01-2022 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate retea inteligenta de gaze naturale - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină