• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Izvoarele

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
8 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Actualizarea Planului Urbanistic General în Comuna Izvoarele, judetul Tulcea,, - -   - -
7 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele, judeţul Tulcea - -   - -
6 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea pierderilor de apă la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. - -   - -
5 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea prețului pentru serviciile de alimentare cu apă si de canalizare pentru comuna Izvoarele, pentru S.C. Servicii Locale Izvoarele SRL, județul Tulcea. - -   - -
4 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. - -   - -
3 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1764/07.04.2017, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Alexe Peiciu. - -   - -
2 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 05 ianuarie 2024 (ședință ordinară). - -   - -
1 04-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile februarie, martie si aprilie 2024. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină