• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Izvoarele

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
63 16-09-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind desemnare membru in consiliul de administratie la Scoala Gimnaziala Izvoarele - -   - -
62 15-09-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind conferirea titlui de cetatean de onoare - -   - -
61 15-09-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare rectificare de buget - -   - -
60 15-09-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare implementare proiect Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala - -   - -
59 15-09-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare raport activitate asistenti personali - -   - -
58 15-09-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea planului de actiune pe timpul iernii 2021-2022 - -   - -
57 20-08-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare ACOR - -   - -
56 20-08-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind organizarea zilei comunei pentru anul 2021 - -   - -
55 26-07-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea obiectivului de investitie executie foraj put alimentare cu apa IZVOARELE da 2021-07-26   -
54 26-07-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea unui presedinte de sedinta - -   - -
53 26-07-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL nR.50/2021 - -   - -
52 26-07-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
51 26-07-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind acordare de ajutoare de urgenta da 2021-07-26   -
50 26-07-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind atestarea domeniului public al comunei Izvoarele da 2021-07-26   -
49 24-06-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind diminuare pasune - -   - -
48 24-06-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2020 - -   - -
47 23-06-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare rectificare buget da 2021-06-23   -
46 19-05-2021 IORDACHE STELIANA, Viceprimar; privind aprobare vanzare loturi teren da 2021-05-19   -
45 19-05-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare organigrama SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL - -   - -
44 19-05-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare bilant contabil la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL da 2021-05-19   -
43 19-05-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare buget SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL da 2021-05-19   -
42 19-05-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare contract prestari servicii - -   - -
41 19-05-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea unui presedinte de sedinta - -   - -
40 20-04-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind diminuare pasune - -   - -
39 25-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea actualizarii HCL nR.73/2020 da 2021-03-25  
38 25-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind indexare impozite si taxe locale pentru anul 2022 da 2021-03-25  
37 25-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare pierderi apa - -   - -
36 19-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare buget autofinantate partial pentru anul 2021 da 2021-03-19   -
35 19-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind buget locala pentru anul 2021 da 2021-03-19   -
34 19-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare pierderi apa - -   - -
33 19-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind luare act Sentinta Civila - -   - -
32 19-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind actualizare organigrama - -   - -
31 19-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind diminuare pasune da 2021-03-19   -
30 01-03-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind diminuare pasune - -   - -
29 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind licitatie pasune da 2021-02-19   -
28 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modului de intocmire a registrului agricol da 2021-02-19   -
27 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare PUZ - -   - -
26 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind privind divort administrativ da 2021-02-19  
25 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aderarea la Cruca Rosie - -   - -
24 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind contract comodat - -   - -
23 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
22 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
21 19-02-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
20 29-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
19 29-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere pasune - -   - -
18 29-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
17 29-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
16 29-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind stabilire peerioada inventariere - -   - -
15 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind dezlipire teren - -   - -
14 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind desemnare consilieri locali pentru evaluare secretar - -   - -
13 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind actiune lucrari beneficiari ajutor social - -   - -
12 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegere presedinte sedinta - -   - -
11 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind achizitionare servicii asistenta juridica - -   - -
10 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind stabilire carburant - -   - -
9 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind raport administrativ asistenti personali Semestrul II - -   - -
8 21-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind majorare obligatie finanaciara Departament admnistrativ ACOR - -   - -
7 11-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere pasune - -   - -
6 11-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere pasune - -   - -
5 11-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere pasune - -   - -
4 11-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contract pasune - -   - -
3 11-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind reziliere contracat pasune - -   - -
2 11-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificare si comletare hcl 73/2020 da 2021-01-11  
1 11-01-2021 GHIORGHE GEORGE, Primar; acordare burse scolare da 2021-01-11   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină