• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Izvoarele

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
39 25-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al SC SERVICII LOCAL IZVOARELE SRL,Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. - -   - -
38 22-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
37 22-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, al obiectivului de investitii: “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA - -   - -
36 22-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile mai, iunie si iulie 2024. - -   - -
35 22-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 12 aprilie 2024 (ședință ordinară). - -   - -
34 05-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea contractării de prestări de servicii în scopul deplasarii în Grecia a unei delegatii din partea Primăriei comunei Izvoarele, în vederea semnării acordului de înfratire cu Primăria Municipiului Paionia. - -   - -
33 05-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea contractării de prestări de servicii în scopul organizării de dansuri populare cu copiii din cadrul Scolii Gimnaziale Izvoarele, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea. - -   - -
32 05-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea componentei unei comisii de specialitate ale Consiliului Local Izvoarele, organizate în mandatul 2020-2024 , aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Izvoarele nr. 46/29.06.2023 - -   - -
31 05-04-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 29 martie 2024 (ședință ordinară). - -   - -
30 28-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea actualizării proiectului „ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT IN COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA ” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat conform Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.947 din 13 iulie 2022 - -   - -
29 28-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rezilierea contractului de inchirire nr. 2475/11.05.2023 încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Tranulea Nicolae . - -   - -
28 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind acordul Consiliului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea în vederea realizării investitiei în cadrul proiectului"Eficiență și Sustenabilitate în Agricultură: Implementarea unui Sistem de Irigații pentru SC Calina & Paul SRL" prin amplasarea conductelor subterane pe drumurile agricole, pentru transportul apei în vedere irigării, teren situat în satul Iulia, Comuna Izvoarele, judetul Tulcea”. - -   - -
27 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea repartizării profitului net realizat la data de 31.12.2023 al SC SERVCII LOCALE IZVOARELE SRL Comuna Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
26 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
25 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 585,4893 ha. izlaz comunal, aflată în proprietatea privată a comunei Izvoarele, judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Izvoarele, judeţul Tulcea. - -   - -
24 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2023. - -   - -
23 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele, județul Tulcea. - -   - -
22 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bilantului contabil si anexelor la 31.12.2023 la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Judetul Tulcea. - -   - -
21 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE, Judetul Tulcea pentru anul 2024. - -   - -
20 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul 2024. - -   - -
19 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind privind aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice pentru anul 2024 la nivelul Comunei Izvoarele, județul Tulcea - -   - -
18 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, la data de 29 februarie 2024. - -   - -
17 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a trei imobile aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
16 20-03-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 12 februarie 2024 (ședință ordinară). - -   - -
15 05-02-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Izvoarele, pentru anul 2023. - -   - -
14 05-02-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rezilierea contractelor de inchiriere a pasunii aflată in domeniul public al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea - -   - -
13 05-02-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 526.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024 , a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - -   - -
12 05-02-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 25 ianuarie 2024 (ședință ordinară). - -   - -
11 22-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 108/27.12.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflatiei de 13.8 %. - -   - -
10 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. - -   - -
9 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2024. - -   - -
8 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Actualizarea Planului Urbanistic General în Comuna Izvoarele, judetul Tulcea,, - -   - -
7 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele, judeţul Tulcea - -   - -
6 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea pierderilor de apă la sistemul de alimentare cu apa potabila din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2023. - -   - -
5 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea prețului pentru serviciile de alimentare cu apă si de canalizare pentru comuna Izvoarele, pentru S.C. Servicii Locale Izvoarele SRL, județul Tulcea. - -   - -
4 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. - -   - -
3 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rezilierea contractului de inchirire nr. 1764/07.04.2017, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Alexe Peiciu. - -   - -
2 19-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 05 ianuarie 2024 (ședință ordinară). - -   - -
1 04-01-2024 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile februarie, martie si aprilie 2024. - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină