• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Izvoarele

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
66 31-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Izvoarele, judetul Tulcea, ca membru in cadrul Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 - -   - -
65 30-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Contractului de comodat între UAT Comuna Izvoarele, judetul Tulcea si UAT Comuna Beidaud, Judetul Tulcea. - -   - -
64 30-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea de catre Consiliul local Izvoarele a Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2023-2024 al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
63 30-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele, județul Tulcea. - -   - -
62 30-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2023. - -   - -
61 11-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru perioada august 2023 – iulie 2029 în cadrul Programului pentru școli al României. - -   - -
60 11-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 10 august 2023 (ședință ordinară). - -   - -
59 01-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unui număr de 29 loturi de teren, apartinând domeniului privat al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, amplasate în localitatea Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Tulcea. da 2023-08-01  
58 03-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL 58/31.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT ALBA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
57 03-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL 100/20.12.2022 privind aprobarea docmentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT ALBA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, aprobat prin O.U. nr. 95/2021 - -   - -
56 03-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL 57/31.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT IULIA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
55 03-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL 99/20.12.2022 privind aprobarea docmentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT IULIA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, aprobat prin O.U. nr. 95/2021 - -   - -
54 03-08-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 31 iulie 2023 (ședință ordinară). - -   - -
53 20-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Statutului Comunei Izvoarele , județul Tulcea - -   - -
52 20-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
51 10-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 - -   - -
50 10-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi în sat Alba, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
49 10-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi în sat Iulia, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. - -   - -
48 10-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Serviciul public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru perioada 2023-2028. - -   - -
47 10-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile august,septembrie si octombrie 2023 - -   - -
46 10-07-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 29 iunie 2023 (ședință ordinară). - -   - -
45 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Raportului de evaluare si inchiriere prin licitație publică a unor terenuri agricole, situate în extravilanul comunei Izvoarele, proprietate privată a comunei Izvoarele, jud Tulcea - -   - -
44 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind revocarea HCL Nr.59 din 22 iunie 2022,privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 2664 m.p. arabil si Cc proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba, Comuna Izvoarele, înscris în CF nr. 33461 , in 2 loturi distincte. - -   - -
43 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea organizarii si desfasurarii Zilei comunei Izvoarele, Judetul Tulcea în anul 2023. - -   - -
42 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele, județul Tulcea. - -   - -
41 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii Comunei Izvoarele, judetul Tulcea cu Municipiul Peonia,Tara Republica Elenă. - -   - -
40 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 15.961 m.p. arabil, proprietatea comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 31526, în două loturi distincte. - -   - -
39 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea pierderilor de apă la sistemul de alimentare cu apă potabilă din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL, Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2022. - -   - -
38 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea componentei unei comisii de specialitate ale Consiliului Local Izvoarele, organizate în mandatul 2020-2024, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Izvoarele nr. 13/11 februarie 2022. - -   - -
37 13-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 12 mai 2023 (ședință ordinară). - -   - -
36 11-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE, Judetul Tulcea pentru anul 2023. - -   - -
35 02-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2460/07.05.2018, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Tranulea Despina. - -   - -
34 02-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea - -   - -
33 02-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind mentinerea participării Comunei Izvoarele în Grupul de Actiune Locală Munții Măcinului - Dunărea Veche. - -   - -
32 02-05-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 28.04.2023 (ședință ordinară) - -   - -
31 29-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor si taxelor locale ale Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2024. - -   - -
30 29-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator și tractor cu remorcă, aflate in patrimoniul comunei Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
29 29-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind revocarea HCL NR. 26 din 27.02.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 14.173 m.p. neproductiv, proprietatea publică a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 36578, în două loturi distincte. - -   - -
28 29-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind modificarea si completarea HCL Nr.6/05.01.2023 privind stabilirea terenurilor care pot fi utilizate pentru îngroparea cadavrelor provenite de la animalele moarte sau ucise ca urmare a apariției unor epizotii majore, pentru neutralizarea prin îngropare/ incinerare a cadavrelor de origine animală. - -   - -
27 29-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile mai, iunie si iulie 2023. - -   - -
26 29-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 28.03..2023 (ședință ordinară) - -   - -
25 21-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea contractării de prestări de servicii în scopul organizării de dansuri populare cu copiii din cadrul Scolii Gimnaziale Izvoarele, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea - -   - -
24 21-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind actualizarea actului constitutiv al SC SERVICII LOCAL IZVOARELE SRL,comuna Izvoarele, judeţul Tulcea. - -   - -
23 21-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele. - -   - -
22 21-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti, ce apartin domeniului public al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea a documentatiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere. - -   - -
21 21-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
20 21-03-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 27.02.2023 (ședință ordinară) - -   - -
19 28-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gemănaru Cătălin si vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. - -   - -
18 21-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 14.l73 m.p. neproductiv, proprietatea publică a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 36578, în două loturi distincte - -   - -
17 21-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Izvoarele din data de 21 februarie 2023. - -   - -
16 17-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarera declarării ca bun de uz și de interes public local a unui imobil în suprafață de 14.173 mp având categoria de folosință neproductiv, amplasat în extravilanul comunei Izvoarele, județul Tulcea. - -   - -
15 17-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorării cotizatiei pentru activitaea de audit începând cu 01.01.2023. - -   - -
14 17-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2023. - -   - -
13 06-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Comuna Izvoarele, judetul Tulcea. - -   - -
12 06-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Izvoarele,pentru anul 2022. - -   - -
11 06-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea documentației de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Izvoarele, societății SERVICII LOCALE IZVOARELE S.R.L. – cu asociat unic Comuna Izvoarele prin Consiliul Local al comunei Izvoarele - -   - -
10 01-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
9 01-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bilantului contabil si anexelor la 31.12.2022 la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , Judetul Tulcea. - -   - -
8 01-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 30.01.2023 (ședință ordinară - -   - -
7 01-02-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare depunere proiect Pilonul IV, Componenta 15 Scoala Gimnaziala Izvoarele - -   - -
6 13-01-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare utilizare execedent - -   - -
5 12-01-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare raport activitate asistenti personali sem.II 2022 - -   - -
4 12-01-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobare buget finantat partial din venituri proprii pentru anul 2023 - -   - -
3 12-01-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 - -   - -
2 12-01-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind alegerea unui presedinte de sedinta - -   - -
1 03-01-2023 GHIORGHE GEORGE, Primar; privind aprobarea proiectului „ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT IN COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA ” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat conform Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.947 din 2021 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină